Share |

Rancangan Strategi

  • Menggubal dan melaksanakan Dasar dan Panduan Nasional dalam bidang kemasyarakatan, kebudayaan, kebeliaan dan kesukanan.
  • Mengadakan program-program yang dapat menjana penglibatan masyarakat dalam bidang kebajikan, kemasyarakatan, kebudayaan, kebeliaan dan kesukanan.
  • Meningkatkan rangkaian dan perkongsian pintar dalam semua bidang.
  • Meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap nilai-nilai murni dan luhur termasuk Semangat Kesukarelaan.
  • Memperkasa agensi-agensi dan semua peringkat masyarakat dalam bidang-bidang Kebudayaan, Kesukanan, Kebeliaan dan Kemasyarakatan.
  • Meningkatkan kerjasama yang bersepadu di antara semua agensi dan semua peringkat masyarakat dalam semua bidang.
  • Memperkasa belia melalui penyediaan kemudahan latihan dan rancangan pembinaan diri. Meningkatkan penglibatan orang ramai dalam Sukan untuk Masyarakat dan Sukan untuk Kecemerlangan.
blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara