Share |

Press Release

 • Penyertaan Negara Brunei Darussalam Di Dalam 4th East Asia Gender Equality Ministerial Meeting 17-18 November 2011 Di Siem Reap Cambodia [ Muat Turun ]
 • Yang Berhormat Pehin Menteri Kebudayaan, Belia Dan Sukan Menghadiri Sambutan Ulang Tahun Ke-20 Penubuhan Hubungan Diplomatik Diantara Negara Berunei Darussalam Dan China [ Muat Turun ]
 • Mesyuarat Kali Ke-Vii Menteri-Menteri Belia Asean Dan Mesyuarat Kali Ke-3 Menteri-Menteri Belia Asean+3 [ Muat Turun ]
 • Yang Berhormat Pehin Menteri Kebudayaan, Belia Dan Sukan Mengadakan Kunjungan Hormat Kepada Tuan Yang Terutama Menteri Kebudayaan, Republik Rakyat China [ Muat Turun ]
 • 12th Asia Arts Festival, 3rd Culture And Arts Festival Chongqing, Sichuan Province, The People’s Republic Of China 9 – 12 October 2011 [ Muat Turun ]
 • Mesyuarat Ke-Enam Majlis Komuniti Sosio Kebudayaan Asean (6th Asean Socio- Cultural Community Council Meeting - Ascc) [ Muat Turun ]
 • Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan mengadakan Kunjungan Kehormat kepada Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Rakyat Demokratik Laos 29 September- 2 Oktober 2011 [ Muat Turun ]
 • Sidang Kemuncak Wanita dan Ekonomi Apec 2011 [ Muat Turun ]
 • Majlis makan malam bagi mengalu-alukan rombongan Republik Uzbekistan [ Muat Turun ]
 • 'The Cultural Presentation Of Uzbekistan’ [ Muat Turun ]
 • Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan mengadakan kunjungan muhibah dan perbincangan dua-hala dengan Tuan Yang Terutama Menteri Kebudayaan dan Hal Ehwal Kesukanan, Republik Uzbekistan [ Muat Turun ]
 • Majlis Perhimpunan Bertadarus Al-Qur’an Belia Senegara 1432H / 2011M [ Muat Turun ]
 •  Forum Antarabangsa Mengenai Dialog di Antara Budaya (World Forum on Intercultural Dialogue) Baku, Republik Azerbaijan 7-9 April 2011 [ Muat Turun ]
 •  Penandatanganan Memorandum Persefahaman Dalam Bidang Belia Dan Sukan Antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Dan Kerajaan Malaysia [ Muat Turun ]
 •  SESI DIALOG KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN DENGAN KUMPULAN BERKEPERLUAN KHAS [ Muat Turun ]
 •  PERINTAH UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (PINDAAN), 2010 DAN PERINTAH AKTA PEREMPUAN BERSUAMI (PINDAAN), 2010 [ Muat Turun ]

 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara