Share |

Tekad Pemedulian Orang Ramai

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

Perkara

Jangka Masa

Kebenaran peminjaman Dewan Digadong dan kelengkapan yang berkaitan
4 hari
Kebenaran menggunakan kenderaan Kerajaan
4 hari
Kebenaran menggunakan Taman Rekreasi Anduki
4 hari
Kebenaran kelonggaran waktu bekerja
3 hari
Mengedarkan surat keliling / pemberitahuan
4 hari
Menyediakan jawapan / menghadapkan ke jabatan berkenaan bagi permohonan bekerja
4 hari
Menyediakan surat akuan gaji akhir
4 hari

Unit Kewangan

Perkara

Jangka Masa

Memproses pembayaran tuntuan pembelian / pembekalan / perkhidmatan melalui TAFIS
14 hari
Memproses pembayaran elaun kerja lebih masa melalui sistem Tafis
7 hari
Memproses pembayaran tuntutan yang berkaitan dengan Hari Kebangsaan
10 hari
Memproses 'purchase order' yang bernilai di bawah $2,000.00
5 hari
Memproses 'purchase order' yang bernilai $2,000.00 hingga $25,000.00
5 hari
Memproses pembayaran elaun-elaun sara hidup, dan sebagainya yang berkaitan dengan mesyuarat, persidangan, pengaturan bertugas yang menggunakan tajuk rampaian KKBS
4 hari
Memasukkan wang hasil kutipan (tender dll) ke dalam bank
1 hari
Menyediakan dan menghantar collector's statement ke Jabatan Perbendaharaan
1 hari

Unit Stor

Perkara

Jangka Masa

Mengurus pembelian selepas keluar 'purchase order'
3 hari
Mendapatkan sebut harga barangan / perkhidmatan
4 hari
Mendapatkan barangan dan alat tulis dari setor KKBS
2 hari
Membuat pengesahan barang-barang pembelian / perkhidmatan
2 hari

Urus Setia Lembaga Kakitangan / Lembaga Tawaran Kecil

Perkara

Jangka Masa

Menyediakan memo kebenaran untuk Jawatankuasa Tawaran dan Sebut Harga
2 hari
Memberikan arahan standby perkhidmatan kenderaan beserta pemandu sebaik-baik sahaja menerima pesanan
2 hari

Kerja-Kerja Pemulih Kerosakan

Perkara

Jangka Masa

Membuat penyiasatan terhadap aduan kerosakan
2 hari
Mengenalpasti jumlah dan cara pembaikan terhadap kerosakan
4 hari
Proses penyediaan dokumen sebut harga pembaikan dan mengeluarkan sebut harga
7 hari
Proses penilaian sebut harga jika nilai kurang $2,000.00
3 hari
Proses menganalisis jenis kerja, skop dan specifikasi kerja sebelum membuat tawaran
14 hari
Proses penyediaan dokumen dan mengeluarkan tawaran di Papan Notis
14 hari
Tempoh tawaran dikeluarkan
28 hari

Projek-Projek

Perkara

Jangka Masa

Proses penyerahan tapak ke kontraktor selepas mendapat kebenaran tawaran
14 hari
Proses penilaian prestasi kontraktor
1 hari
Proses pengesahan tuntutan pembayaran selepas kerja-kerja selesai
7 hari
blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara