Share |

Faktor-Faktor Kejayaan Kritikal

  • Tenaga Kerja Yang Berkebolehan (Competent) - berkelayakan, didikasi, mahir, komited, yakin, profesionalisme, perkongsian kebersamaan nilai (shared values) dll.
  • Sistem Pengurusan Yang Berkesan - Pensejajaran dan koordinasi bagi KKC, MPK, TPOR dan lain-lain.
  • Peruntukkan - Kewangan yang mencukupi dan fasilitas prasarana terkini.
    Jaringan (Networking) Berkesan Dan Efisen Dengan Rakan Kerja (Stakeholders) KKBS.
  • Perkongisan Kebersamaan Nilai (shared values).
  • Latihan Profesionalisme Yang Berterusan Dalam Pelbagai Bidang Kepakaran.
blog comments powered by Disqus

 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara