Share |

Lagu-Lagu Patriotik

Lagu-Lagu

Lirik

Lagu-Lagu

Awang Perkasa
Awang Perkasa
Haji Mashud Haji Awang Damit
Haji Mashud Haji Awang Damit
Awang Mohd Asyramisyanie Kamis
Awang Mohd Asyramisyanie Kamis
Haji Ibrahim Haji Muhammad Said
Hashim Abd Wahab
H.M. Mashadi
Manaf Haji Kamis
Haji Mohd Yusof Mohammad
A.T Zulkifli
Emran Haji Abdul Aji
Haji Kifli Tengah
Haji Sumadi Sukaimi
Haji Kifli Tengah
Shukri Zain
Manaf Haji Kamis
Haji Ahmad Haji Ghafar
Haji Kifli Tengah
Awang Perkasa/Matus dan Firman
Manaf Haji Kamis
Haji Mohammad Yu
A.T Zulkifli
Hamdi
DPHAHO
Matussin Omar
Morsidi Hj Salleh
Dayang Marjinawati
Haji Kifli Tengah

blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara