Share |

Tekad Pemedulian Orang Ramai

Pusat Pembangunan Belia

Perkara

Jangka Masa

Mengeluarkan jawapan penerimaan permohonan kemasukan ke PPB kepada orang ramai dari tarikh diterima 
3 hari
Mengeluarkan surat kepada permohonan yang berjaya selepas mendapat jawapan dari Lembaga Penasihat
7 hari
Mengeluarkan surat kepada permohonan kepada yang tidak berjaya selepas tarikh sesi suai kenal
7 hari selepas tarikh sesi suai kenal
Temuduga pemohon di keempat-empat daerah  
14 hari
Proses penelitian dan pengesahan pembayaran tuntutan bagi perkhidmatan / pembekalan dan peralatan
7 hari
Jawapan bagi permohonan bersurat / melalui telefon untuk mengadakan lawatan ke PPB
7 hari
blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara