Share |

Bahagian Perkhidmatan Sosial

Fungsi dan Bidang Tugas Utama

Misi bahagian ini adalah untuk menjadi Sumber Maklumat dalam hal-hal kebudayaan, belia, sukan dan kemasyarakatan dan menyebarkan fungsi serta peranan Kementerian dalam pembangunan negara.

Bidang Tugas

 • Menangani hal ehwal JAPEM;
 • Penggubalan Dasar / Akta / Peraturan / Panduan;
 • Penubuhan dan memantau pelaksanaan peranan Majlis / Jawatankuasa-Jawatankuasa Khas;
 • Penilaian semula Akta / Peraturan;
 • Penyediaan / Penelitian Kertas Kerja / kertas konsep / Conventions etc;
 • Perancangan strategik;
 • Pelan-pelan Tindakan;
 • Mesyuarat2 ASEAN , Regional etc;
 • Pemantauan berterusan

Golongan Sasaran/Isu

 • Orang susah / miskin
 • Isu keluarga
 • Isu wanita inc CEDAW
 • Isu kanak-kanak inc CRC
 • Isu warga emas
 • Isu Orang Berkeperluan Khas / Orang Kurang Upaya
 • Isu sosial
 • Isu bantuan kebajikan
 • Bantuan bencana alam dalam dan luar negeri
blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara