Share |

Tema-Tema Hari Kebangsaan

1985
-
Bersatu Padu Menghayati Konsep Negara Melayu Islam Beraja
1986
-
Membangun Negara Tanggungjawab Bersama
1987
-
Bersatu Ke arah Keamaan dan Kemajuan
1988
-
Berdisiplin Cergas Berbudaya Negara Bahagia
1989
-
Berdikari Meningkatkan Kemakmuran Negara
1990
-
Perhubungan Berkesan Mengeratkan Perpaduan
1991
-
Bersatu Padu Mengekalkan Ketahanan Nasional
1992
-
Menanai Kedaulatan Tanahairku
1993
-
Meneguhkan Kesejahteraan Tanahairku
1994
-
Bangsa Cemerlang Tanahair Gemilang
1995
-
Brunei Darussalam Tanahairku
1996
-
Pembangunan Masyarakat Matlamat Negara
1997
-
Kemajuan Ekonomi Teras Kesejahteraan
1998
-
Membina Insan Yang Sempurna Dengan Pendidikan Bersepadu
1999
-
Siap Siaga Ke Alaf Baru
2000
-
Mengukuhkan Jati Diri Bangsa Di Alaf Baru
2001
-
Maju Bangsaku Sejahtera Negaraku
2002
-
Memperkasa Keupayaan Bangsa
2003
-
Bangsa Berilmu Negara Maju
2004
-
Patriotisme Teras Keteguhan Negara
2005
-
Bersepadu Memperkasa Mandiri Bangsa
2006
-
Mempertingkatkan Daya Saing Bangsa
2007
-
lItizam Memperkasa Keupayaan Bangsa
2008
-
Tunas Bangsa
2009
-
Kedewasaan Bernegara
2010 - 2013
-
Negaraku Brunei Darussalam
2014, 2015, 2016
-
Generasi Berwawasan

blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara