Share |

Bahagian Penyelidikan, Perkembangan dan
Hal Ehwal Antarabangsa

Fungsi dan Bidang Tugas Utama Penyelidikan dan Perkembangan

  • Melaksanakan penyelidikan Strategik;
  • Pengumpulan dan Penyusunan Maklumat dan Data bagi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan;
  • Penelitian Akta-Akta;
  • Membantu memantau Perlaksanaan Dasar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan;
  • Perancangan Strategik Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan;
  • Laporan Tahunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

Fungsi dan Bidang Tugas Utama Hal Ehwal Antarabangsa

  • Semua yang berkaitan dengan perhubungan antarabangsa seperti United Nations (UN), Commonwealth, Organisation of Islamic Conference (OIC), ISESCO, ASEAN, UNESCO, NAM dan sebagainya;
  • Memorandum Persefahaman (MOU) / Perjanjian (Agreements) dengan negara-negara luar dan yang berkaitan dengannya;
  • Memantau pelaksanaan Konvensyen-Konvensyen yang Negara Brunei Darussalam telah/akan menjadi ahli seperti CEDAW, CRC dan yang berkaitan.
blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara