Share |

Tekad Pemedulian Orang Ramai

Outward Bound Brunei Darussalam

Perkara

Jangka Masa

Memproses permohonan / tempahan untuk mengikuti sebarang program kursus OBBD
5 hari
Memproses permohonan / tempahan untuk mengikuti sebarang program perkhidmatan sampingan OBBD
5 hari
Memproses permohonan untuk menyewa sebarang kemudahan / kelengkapan / peralatan / perkakas OBBD
5 hari
Memproses permohonan untuk meminjam sebarang kemudahan / kelengkapan / peralatan / perkakas OBBD secara percuma
7 hari
Penghantaran Borang Penilaina Peserta setelah mengikuti sebarang program kursus OBBD (jika diperlukan oleh pelanggan)
7 hari (setelah tamat kursus)
Sesi Taklimat Pra-Kursus bagi para peserta yang akan mengikuti sebarang program kursus di OBBD
7 hari ( sebelum bermula program kursus)
Memproses pembayaran bagi sebarang tuntutan pembekal / syarikat / kontraktor yang telah dilantik
7 hari
Memproses permohonan bagi membuat sebarang lawatan ke OBBD
7 hari
blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara