Share |

Bahagian Kebudayaan dan Kesenian

Fungsi dan Bidang Tugas Utama

Bertanggung jawab untuk memperkembang dan meninggikan nilai kebudayaan Brunei secara keseluruhannya. Ia dihasratkan untuk bertindak sebagai jentera penggali segenap akar umbi dan sumber kebudayaan Brunei dan juga selaku media atau agensi pengembang kebudayaan tersebut di samping menjamin pelaksanaan prinsip asasnya iaitu konsep negara Melayu Islam Beraja.

Bagi melaksanakan dasar di atas, Bahagian ini terus menerus menjalankan kegiatan-kegiatan berikut:

 • Kajian dan penyelidikan
 • Pendokumentasian dan penerbitan
 • Persembahan Kebudayaan
 • Seminar, bengkel, ceramah dan kursus
 • Rakaman
 • Pameran
 • Khidmat nasihat dan bantuan kewangan

Disamping itu Bahagian ini juga ada menyediakan khidmat-khidmat dari segi seni tari dan muzik seperti berikut :-

 • Rakaman kaset, video dan cakera padat lagu-lagu dan tarian-tarian Brunei
 • Peminjaman Pakaian-Pakaian Tradisi
 • Peminjaman Peralatan Muzik Tradisi
 • Memohon Tenaga Pengajar bagi Seni Tari Tradisi Brunei
 • Memohon Tenaga Pengajar bagi Permainan Muzik Tradisi
blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara