Share |

Nilai-Nilai Utama Organisasi

Berdasarkan Rukun Akhlak Dan Etika Kerja Perkhidmatan Awam

 • Bersih, jujur dan amanah
 • Cekap, cepat dan tepat
 • Titih, lutanan dan menghargai masa
 • Berilmu, kreatif dan inovatif
 • Beriltizam,keterbukaan dan bertanggungjawab
 • Sabar, tabah dan bersopan
 • Teladan dan Kepimpinan terbaik
 • Setiakawan, syura dan bermuafakat
 • Berjimat cermat
 • Pemedulian
 • Kesejagatan (keuniversalan)
 • Berdayasaing
 • Profesionalisme
 • Penurunan kuasa (empowerment)
 • Kesedarhanaan (moderation, wasathiyah, non-extreme)
 • Berbaik Sangka (toleransi, tasammuh)
 • Penyayang
 • Kerja Berkumpulan
 • Hormat Menghormati
 • Bermotivasi
blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara