Share |

Tekad Pemedulian Orang Ramai

Bahagian Perkhidmatan Sosial

Jemputan, Siaran Akhbar, Liputan dan Berita Sensasi

Perkara

Jangka Masa

Menyediakan dan menghantar jemputan bagi acara-acara KKBS
10 hari
Menyediakan dan menghantar maklumat / ulasan mengenai  berita sensasi ke media massa dan e-mail
7 hari
Menyediakan Siaran Akhbar untuk pihak media massa
2 hari
Penyediaan Sidang Media dan pemberitahuan mengenainya
2 hari
Memohon liputan media massa
2 hari
Menyediakan dan menyibarkan DIARI KKBS
3 hari

Penerbitan

Perkara

Jangka Masa

Mengeluarkan risalah CANANG KKBS
30 hari
Pembahagian risalah CANANG KKBS
7 hari

Permohonan Peminjaman

Perkara

Jangka Masa

Proses menimbangkan kebenaran permohonan cenderamata KKBS
1 hari
Proses kebenaran untuk mendapatkan bahan penerbitan KKBS
1 hari
blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara