Share |

Tekad Pemedulian Orang Ramai

Bahagian Kebudayaan dan Kesenian

Perkara

Jangka Masa

Projek-projek Kebudayaan

Akan siap mengikut keperluan semasa dan keutamaan

Kerjasama 'local hospitality' kepada badan-badan kebudayaan luar negeri melalui Suruhanjaya dan Kedutaan

60 hari

Permohonan meminjam peralatan [ pakaian , alat muzik dll ] hendaklah dihadapkan 2 minggu sebelum acara

7 hari

Permohonan undangan persembahan kebudayaan

7 hari

Permohonan bantuan khidmat tenaga pengajar

7 hari

Permohonan bantuan rakaman muzik / nyanyian tradisi

7 hari
blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara