Share |

Peminjaman

Pakaian Tradisi

Pakaian-pakaian yang boleh dipinjam dari Bahagian Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan adalah seperti berikut :-

Pakaian Melayu Brunei

Baju Cara Melayu

Baju Kurung / Baju Kebaya

Pakaian Puak Kedayan

  • Baju Butang Tipai (lelaki)
  • Baju Bersuja Berkubamban (perempuan)

Pakaian Puak Murut

  • Baju Kulit Kayu Timbaran (Baju Kulit Kayu) (lelaki)
  • Baju Umak Ruma (perempuan)

Pakaian Puak Dusun

  • Baju Lelaki berwarna hitam
  • Baju Perempuan berwarna hitam berkain selendang

Pakaian Puak Tutong

Pakaian Puak Belait

Pakaian Puak Bisaya

Jika berminat sila hubungi :-

Bahagian Kebudayaan

Tingkat 5
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
Tel No. 2380668 ext 1517
Fax No. 2380690

blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara