Share |

Matlamat Visi dan Misi

  • Memberikan hala-tuju yang jelas dan bermakna kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kebudayaan, kebeliaan dan kesukanan.
  • Memupuk masyarakat penyayang dan prihatin.
  • Meningkatkan semangat kesukarelaan.
  • Menyemai semangat kekitaan dan patriotisme.
  • Membentuk masyarakat yang cergas, cerdas, bermaklumat, berdaya tahan, sihat dan seimbang.
  • Mengadakan panduan nasional yang menyeluruh bagi membolehkan pembentukan masyarakat yang memiliki jatidiri tulen berasaskan falsafah Negara.
blog comments powered by Disqus
 

 

 

 

Hubungi Kami

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat, sila hubungi kami di alamat berikut:

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan BA1210
Negara Brunei Darussalam

Telefon : +673 238 2911 / 238 905 / 238 0693
Fax: +673 238 0652 / 238 0653 / 238 0673 / 238 4170
2010 © Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hak Cipta Terpelihara