Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPengenalan - Dasar Penubuhan

Dasar Penubuhan

 • Meningkatkan dan menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara [Perlembagaan Negeri Brunei 1959 dalam Bab 82 (1)]
 • Meningkatkan, menyebarluaskan dan memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, komunikasi dan budaya sesuai dengan hasrat negara.
 • Memperkasa  kesusasteraan  Melayu sebagai  alat Perkembangan pemikiran dan kebudayaan.
 • Meningkatkan penggunaan prasarana IT dan jaringan di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa.
 • Meningkatkan penglibatan masyarakat dalam menjayakan budaya ilmu dan membaca.

Peranan DBP

 • Bertanggungjawab membina dan mengembangmajukan bahasa dan  sastera Melayu;

 • Menyelidik dan mendokumentasi bahan-bahan kebudayaan;

 • Menerbitkan buku, majalah, dan jurnal; dan

 • Menyediakan perkhidmatan perpustakaan di seluruh negara.

 

Tiang Seri DBP

 

 • Mendaulatkan dan memperkasa bahasa Melayu;

 • Memelihara dan mengembangmajukan warisan bangsa - budaya Melayu (bahasa, sastera, dan persuratan Melayu) untuk mengangkat martabat serta maruah bangsa;

 • Mengembangkan budaya ilmu dan membaca melalui ICT dalam kalangan masyarakat;

 • Memupuk dan mengembangkan bakat dan kreativiti bangsa yang berkaitan dengan bahasa, sastera, dan budaya Melayu terutama dalam kalangan belia dan generasi muda; dan

 • Agenda-agenda bahasa, sastera. Budaya, estetika dan perpustakaan berasaskan falsafah Melayu Islam Beraja