Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Pertandingan MBKBC Banner.jpg/Slider_images/Pertandingan VIP banner.jpg/Slider_images/Syair/Slider_images/Fiksi/Slider_images/Capture.JPG

PERADUAN PENULISAN ESEI ILMIAH PANGSURA 2020

TARIKH TUTUP Peraduan Penulisan Esei Ilmiah Pangsura 2020 DILANJUTKAN hingga hari Sabtu, 27 Februari 2021, pukul 4.00 petang.

PENGIKTIRAFAN

Pengiktirafan DBP

 

KOLEKSI

Manuskrip lama dan diangdangan...

 

GALERI FOTO

Gambar aktiviti-aktiviti

 


Bengkel Bimbing Juruacara Berketerampilan

Bengkel bimbing juruacara berketerampilan.JPG

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 27 Oktober. - Lazimnya, sesebuah institusi dan organisasi akan mengadakan apa sahaja jenis majlis atau acara yang diadakan di jabatan masing-masing. Dalam mengendalikan majlis atau acara, pengacara atau juruacara memainkan peranan penting bagi melancarkan majlis yang diadakan.

5/31/2019 12:00 AM -----------------------------
Cuti Awam Sambutan Ulang Tahun ABDB
7/15/2019 12:00 AM -----------------------------
Sambutan Ulang Tahun Keputeraan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah ke 73

MAJLIS PENUTUPAN BENGKEL PENGACARA/JURUACARA MAJLIS

A2ECBFDF-3307-452A-A899-9B3B8D299ACF.jpeg

Rabu, 28 Oktober 2020 - Yang Mulia Awang Suip bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah DBP menyampaikan sijil kepada Yang Mulia Dayang Hajah Shaharah binti Dato Paduka Haji Abdul Wahab, fasilitator Bengkel Pengacara/Juruacara Majlis dan seterusnya bergambar ramai bersama para peserta bengkel pada sesi sebelah pagi. 


Majlis Penutupan Bengkel telah diadakan pada sebelah petang dengan penyampaian sijil kepada para peserta oleh wakil tetamu khas, Yang Mulia Dayang Hajah Haireni binti Haji Awang Damit, Pemangku Timbalan Pengarah DBP. 

Majlis berlangsung di Balai Sarmayuda, DBP Berakas.


BENGKEL PENGACARA/JURUACARA MAJLIS

BCB0079D-55D8-44DF-B58B-F3BE26349B56.jpeg

Selasa, 27 Oktober 2020 - Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan Bengkel Pengacara/Juruacara Majlis khusus kepada pegawai dan kakitangan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-jabatan di bawahnya. 


Bengkel selama dua hari ini dibimbing oleh Yang Mulia Dayang Hajah Shaharah binti Dato Paduka Haji Abdul Wahab bertempat di Balai Sarmayuda, DBP Berakas.

Antara objektif bengkel adalah untuk mencungkil bakat baharu dalam kalangan pegawai dan kakitangan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-jabatan di bawahnya sebagai pengacara majlis, dan seterusnya membimbing juruacara dalam penyediaan teks atau skrip pengacara.


MAJLIS PENUTUPAN BENGKEL BAHASA MELAYU PERINGKAT EKSEKUTIF KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN DAN JABATAN-JABATAN DI BAWAHNYA

E97C0513-2251-4272-9500-7516D17B46C3.jpeg

Isnin, 26 Oktober 2020 - Majlis Penutupan Bengkel Bahasa Melayu Peringkat Eksekutif Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-jabatan di bawahnya bertempat di Kompleks Sukan Jerudong. 


Penyampaian sijil dan cenderamata kepada para peserta bengkel disempurnakan oleh Yang Mulia Dayang Hajah Nor Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan dan Kebudayaan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.


BENGKEL BAHASA MELAYU PERINGKAT EKSEKUTIF KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN DAN JABATAN-JABATAN DI BAWAHNYA

CF0FBEC5-C21E-4BCC-BC1D-38884EF59989.jpeg

Sabtu, 24 Oktober 2020 - Bengkel Bahasa Melayu Peringkat Eksekutif Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-jabatan di bawahnya bertempat di Kompleks Sukan Jerudong.

Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan hadir bagi menjayakan bengkel tersebut.


Turut hadir, Pengiran Haji Mohd. Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap (Strategi dan Dasar), KKBS; Dayang Hajah Nor Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap (Kebudayaan dan Kemasyarakatan), KKBS; dan Dr. Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah, Timbalan Setiausaha Tetap (Kebudayaan), KKBS. 


Juga hadir, Awang Suip bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah DBP; pengarah-pengarah jabatan dan bahagian serta pegawai-pegawai kanan KKBS.


Bengkel selama dua hari ini dibahagikan kepada lima sesi: 1) Pengenalan kepada Bahasa Baku, iaitu Pola-pola Ejaan Bahasa Melayu, Istilah dan Bahasa Pinjaman; 2) Golongan Kata Bahasa Melayu, iaitu Kata Nama, Kata Kerja, Kata Adjektif dan Kata Tugas; 3) Golongan Kata Bahasa Melayu, iaitu Kata Ganda, Kata Majmuk, Kata Bilangan dan Kata Terbitan; 4)  Penulisan Kata dan Tanda Baca; dan 5) Kesalahan-kesalahan Ejaan, Kamus Rujukan dalam Talian dan Kata-kata Istilah Bidang. 

Bengkel dikendalikan oleh Dayang Hajah Annisa binti Haji Moksin, Pegawai Bahasa di Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka.


zoy.jpg

Zoy Topeng Sakti 1 English Version mengisahkan seorang kanak-kanak lelaki bernama Zoy yang memiliki topeng sakti. Kesaktian topeng ini menjadikan dirinya seorang yang gagah dan berani. Komik ini pertama kali diterjemahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ke dalam bahasa Inggeris