Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Pertandingan MBKBC Banner.jpg/Slider_images/Pertandingan VIP banner.jpg/Slider_images/Syair/Slider_images/Fiksi/Slider_images/Capture.JPG

PERADUAN PENULISAN ESEI ILMIAH PANGSURA 2020

TARIKH TUTUP Peraduan Penulisan Esei Ilmiah Pangsura 2020 DILANJUTKAN hingga hari Sabtu, 27 Februari 2021, pukul 4.00 petang.

PENGIKTIRAFAN

Pengiktirafan DBP

 

KOLEKSI

Manuskrip lama dan diangdangan...

 

GALERI FOTO

Gambar aktiviti-aktiviti

 


Apresiasi, Evaluasi Karya

Bedah karya.JPG

BERAKAS, Selasa, 17 November. - Pantaran Sastera merupakan salah satu jenama kegiatan sastera Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang diselenggarakan oleh Bahagian Sastera dan Majalah.

5/31/2019 12:00 AM -----------------------------
Cuti Awam Sambutan Ulang Tahun ABDB
7/15/2019 12:00 AM -----------------------------
Sambutan Ulang Tahun Keputeraan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah ke 73

JUALAN BUKU DAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN BERGERAK DBP

C7063BD4-0A4F-4105-8B59-86253D502577.jpeg

Ahad, 29 November 2020 - Aktiviti mingguan Dewan Bahasa dan Pustaka di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas pada setiap hari Ahad bagi sama-sama memeriahkan gerai hujung minggu 'Pasar Kitani' anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.


Pelbagi genre buku dijual, antaranya Kamus Bahasa Melayu Brunei, Kamus Bahasa Melayu Tutong, Kamus Bahasa Melayu Kedayan, buku cerita kanak-kanak bergambar, buku masakan, buku sastera dan buku ilmiah. 


Pelanggan yang berhasrat untuk menempah judul buku tertentu boleh menghubungi talian 2382511 sambungan 190 dan pihak kami akan menyediakan buku-buku tersebut untuk dibawa semasa jualan berlangsung. Senarai dan sinopsis buku-buku terbitan DBP boleh diimbas melalui kod QR yang dilampirkan. 


Selain jualan buku, aktiviti seperti mewarna juga disediakan bagi adik-adik yang berkunjung ke Pasar Kitani. 

MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH PERADUAN MENTERJEMAH MUTIARA KATA DAN PERADUAN MENULIS RENCANA UMUM JURNAL BERIGA 2019 - 2020

873B80C0-1A67-40DD-9E3E-3665FF558938.jpeg

Sabtu, 28 November 2020 - Majlis Penyampaian Hadiah Peraduan Menterjemah Mutiara Kata dan Peraduan Menulis Rencana Umum Jurnal Beriga 2019 - 2020 sempena Sambutan Bulan Bahasa 2020 bertempat di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka, Berakas petang tadi.


Hadir selaku tetamu khas dan seterusnya menyampaikan hadiah kepada para pemenang peraduan, Yang Mulia Awang Suip bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sebanyak 10 peserta menyertai Peraduan Menterjemah Mutiara Kata. Para pemenang peraduan ialah:
🥇Awang Mohd Ali Safwan bin Haji Mohd Alisam
🥈Dayang Siti Nuur Sa’edahtul Amirah binti Safari
🥉Dayang Nur Afiqah binti Has Dattul Amin

Manakala 15 peserta menyertai Peraduan Menulis Rencana Umum Jurnal Beriga 2019 - 2020. Penerima Hadiah Penghargaan ialah Awang Syahwal Nizam bin Haji Yani.


MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH PERADUAN MENULIS KARANGAN MAJALAH NAINDUNG•MEKAR•JUARA PELAJAR DBP, 2020

D22BCD39-2D56-463D-B36E-0A86A19B99F6.jpeg

Rabu, 25 November 2020 - Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) secara berterusan mengungkayahkan peraduan-peraduan penulisan dalam usaha menarik minat, mengasah bakat, membimbing dan meningkatkan kemahiran menulis dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. 


Oleh itu, Peraduan Menulis Karangan Majalah MekarJuaraPelajar DBP telah diungkayahkan sejak tahun 1984 dan kini memasuki usia 36 tahun.  Pada tahun ini, satu tambahan peraduan telah diadakan, iaitu Peraduan Menulis Karangan Majalah Naindung.


Majlis Penyampaian Hadiah Peraduan Menulis Karangan NaindungMekarJuara Pelajar DBP, 2020 berlangsung pagi tadi bertempat di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka, Berakas.


Hadir selaku tetamu khas dan seterusnya menyampaikan hadiah kepada para pemenang, Yang Mulia Awang Suip bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah DBP. 


Peraduan menulis karangan pada tahun ini mendapat sambutan yang menggalakkan dengan penyertaan sebanyak 106 buah karangan bagi Kategori A (majalah Mekar); 120 buah karangan bagi Kategori B (majalah JuaraPelajar); 97 buah karangan bagi Kategori C (majalah Juara Pelajar); dan 43 buah karangan bagi Kategori D (majalah Naindung).

SENI MURAL TUJUH PADIAN DI JALAN ROBERTS

87B8A555-A5CD-4A6B-AF01-F412D50B57AF.jpeg

Ahad, 22 November 2020 - Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri; Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Menteri Pembangunan; dan Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyaksikan seni mural tujuh padian yang melambangkan tujuh puak di Brunei hasil lakaran para belia tempatan selepas menghadiri Majlis Pelancaran Projek “The Pedestrianisation of Jalan Roberts and Adjacent Alleyways” di Jalan Roberts, Bandar Seri Begawan.


Projek ini turut melibatkan tim pelukis dari Dewan Bahasa dan Pustaka dengan pilihan tema lakaran mural padian puak Murut.

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan seterusnya melawat ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Bandar Seri Begawan dan meninjau perkembangan kelas muzik.

Turut hadir, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, dan Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka.

zoy.jpg

Zoy Topeng Sakti 1 English Version mengisahkan seorang kanak-kanak lelaki bernama Zoy yang memiliki topeng sakti. Kesaktian topeng ini menjadikan dirinya seorang yang gagah dan berani. Komik ini pertama kali diterjemahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ke dalam bahasa Inggeris