Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PENGIKTIRAFAN

Pengiktirafan DBP

 

KOLEKSI

Manuskrip lama dan diangdangan...

 

GALERI FOTO

Gambar aktiviti-aktiviti

 


Menjejaki Kewujudan Bahasa, Kalimat Tua

Menjejaki kewujudan bahasa, kalimat tua.PNG

KUALA BELAIT, Rabu, 16 November. - Pembangunan projek penyelidikan diungkayahkan sebagai usaha untuk mengesan kewujudan bahasa dan ayat lama yang pernah dituturkan serta digunakan oleh Masyarakat Brunei untuk diperkenalkan semula melalui dokumentasi; mengetengahkan dan menyerlahkan semula bahasa dan ayat lama yang boleh diangkat serta diseragamkan dalam penggunaan bahasa Melayu pada masa kini dan akan datang; serta berusaha untuk memelihara dan mendokumentasikan khazanah seni serta budaya negara.

There are no items to show in this view.

KEBERANGKATAN YANG TERAMAT MULIA PADUKA SERI PENGIRAN ANAK PUTERI HAJAH HAFIZAH SURURUL BOLKIAH KE PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN BERGERAK DBP

D2419680-5DEB-450E-90A6-252082B96B6F.jpeg

Jumaat, 26 Rabiulakhir 1445 | 10 November 2023


Keberangkatan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ke Perkhidmatan Perpustakaan Bergerak DBP semasa Majlis Pelancaran Festival Keluarga Harmoni sempena Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan Tahun 2023.

Berangkat sama ialah Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr. Haji Mohd Yakub.

DBP turut menyertai Festival Keluarga Harmoni selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 November 2023 di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan.​

Foto: KKBS dan PSB

LAWATAN SAMBIL BELAJAR MAHASISWA KOLEJ IGS KE DBP

B678B9F2-F646-42E3-95D0-E1ED3B80ED33.jpeg

Isnin, 22 Rabiulakhir 1445 | 6 November 2023


Dewan Bahasa dan Pustaka menerima lawatan sambil belajar daripada mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti jurusan Sarjana Muda Informasi Teknologi, Kolej Pengajian Siswazah Antarabangsa atau International Graduate Studies (IGS). 

Rombongan diketuai oleh Yang Mulia Awang Syakirin bin Suhaimi, Pensyarah Kesusasteraan Melayu dan Pengajian Brunei, Kolej IGS. 

Hadir menyampaikan ucapan alu-aluan ialah Yang Mulia Dayang Hajah Sariani binti Haji Ishak, Pemangku Timbalan Pengarah DBP. Turut hadir, ketua-ketua bahagian dan pemangku ketua bahagian.


TAKLIMAT PENCALONAN PANTUN MELAYU BRUNEI DALAM DAFTAR REPRESENTATIF DALAM WARISAN BUDAYA TIDAK KETARA, UNESCO

WhatsApp Image 2023-11-07 at 9.32.56 AM.jpeg

Sabtu, 20 Rabiulakhir 1445 | 4 November 2023


Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan telah mengadakan Taklimat Pencalonan Pantun Melayu Brunei dalam Daftar Reprsentatif dalam Warisan Budaya Tidak Ketara, UNESCO di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka, Berakas. Taklimat ini dilaksanakan untuk memberikan penjelasan dengan lebih lanjut mengenai pencalonan pantun Melayu Brunei dalam Daftar Representatif dalam Warisan Budaya Tidak Ketara, UNESCO dan peranan komuniti serta pendukung pantun dalam memberikan kerjasama untuk memelihara dan melindungi pantun serta memulihara rekod arkib berkaitan pantun untuk generasi akan datang. 


MAJLIS PERASMIAN KEJOHANAN FUTSAL ANTARA RUMAH-RUMAH KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, 2023

7E5A45E9-D563-48D7-95AF-66CB75B9B08C.jpeg

Ahad, 22 Rabiulakhir 1445 | 5 November 2023


Majlis Perasmian Kejohanan Futsal Antara Rumah-Rumah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2023 berlangsung di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. 

Hadir selaku Tetamu Kehormat Majlis dan seterusnya menyempurnakan perasmian Kejohanan Futsal ialah Yang Mulia Pengiran Mohamad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap (Kesukanan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis juga diisikan dengan Ucapan Alu-aluan Pengerusi daripada Yang Mulia Awang Suip bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka.
 
Turut hadir, Setiausaha-setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap, ketua-ketua jabatan, para pegawai dan kakitangan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya bersama keluarga.

Kejohanan Futsal ini diadakan selama empat hari, iaitu pada 4, 5, 8 dan 14 November 2023 di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.


IMG_0756.jpeg

DAPATKAN di Kedai Buku DBP Berakas semasa waktu pejabat. Pelanggan juga boleh menghubungi talian 7293570 untuk tempahan buku.