Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksRampaian

TERBITAN BAHAN RAMPAIAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA


RIAK BAHASA                     

Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Negara Brunei Darussalam yang dikelolakan oleh Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Diterbitkan dua keluaran setiap tahun, mulai Januari – Jun dan Julai – Disember. Mengandungi wacana kebahasaan untuk dikongsikan kepada semua pembaca.

rb22.png
RIAK BAHASA BILANGAN 26

Keluaran           :           Julai – Disember 2020

Tahun Terbit     :           2020


Kandungan     
 • Perbandingan Sistem Ejaan Jawi R.J. Wilkinson dan Sistem Ejaan Jawi yang Disempurnakan
 • Menganugerahi dan Menganugerahkan
 • Laras Bahasa Sastera
 • Perkataan 'Pasang' menurut Penggunaan Bahasa Melayu Brunei
 • Kosa Kata Inggeris Diserap dalam Bahasa Melayu Brunei
 • Sungkup Muka

rb22.png
RIAK BAHASA BILANGAN 25

Keluaran           :           Januari – Jun 2020

Tahun Terbit     :           2020


Kandungan     
 • Membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa
 • Sahaja atau saja
 • Pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu
 • Mari Belajar Dialek Dusun (Warna)
 • Mari Belajar Dialek Murut
 • Pengenalan ringkas tentang 'Ayat' dalam bahasa Melayu

rb22.png
RIAK BAHASA BILANGAN 24

Keluaran           :           Julai – Disember 2019

Tahun Terbit     :           2019


Kandungan     
 • Ketidakselarasan Pembentukan Istilah Mabbim
 • Lewah; Melewah
 • Bahasa Dalam
 • Pengenalan Istilah Teknologi Kewangan
 • Parambahan Brunei
 • Takat
 • E-mel
 • Info Buku

rb22.png
RIAK BAHASA BILANGAN 23

Keluaran           :           Januari – Jun 2019

Tahun Terbit     :           2019


Kandungan     
 • Penggunaan Kata Bantu Boleh atau Dapat
 • Sinonim atau Kata Seerti dalam Wacana Tulisan atau Lisan
 • Bahasa Iban
 • Taksir dan Tafsir
 • Terjemah Kata For
 • Tetuang Udara
 • Kemas Kini
 • Info Buk


rb22.png
RIAK BAHASA BILANGAN 22

Keluaran           :           Julai – Disember 2018

Tahun Terbit     :           2018


Kandungan     
 • Berasa dan Merasa
 • Air Dicencang, Tiada Putus
 • Sinonim bagi Kata "Mati"
 • Saling
 • Terjemah Kata (Kata Serapan)
 • Bahasa Slanga
 • Parambahan Brunei

rb21.png
RIAK BAHASA BILANGAN 21


Keluaran           :           Januari–Jun 2018

Tahun Terbit     :           2018


Kandungan
 • Menterjemah Kata Bersinonim
 • Pupu
 • Tabayyun
 • (Kolumnis) Terjemah Kata
 • (Kolumnis) Mari Belajar Dialek Dusun
 • Parambahan Brunei

rb20.png
RIAK BAHASA BILANGAN 20

Keluaran           :           Julai – Disember 2017

Tahun Terbit     :           2017


Kandungan     
 • Konsep Kata Kognat
 • Kita dan Biskita
 • Mengenai
 • (Kolumnis) Mari Belajar Dialek Kedayan Bahagian 3
 • Perambahan Brunei

rb19.png
RIAK BAHASA BILANGAN 19

Keluaran           :           Januari – Jun 2017

Tahun Terbit     :           2017


Kandungan     
 • Pengaruh Bahasa Tamil dalam Bahasa Melayu
 • Slanga dan Aksen
 • Asal Usul Bahasa Pijin
 • Homonim
 • Penghawa Dingin atau Pendingin Hawa?
 • (Kolumnis) Mari Belajar Dialek Kedayan Bahagian 2
 • Parambahan Brunei

rb18.png
RIAK BAHASA BILANGAN 18

Keluaran           :           Julai – Disember 2016

Tahun Terbit     :           2016


Kandungan     
 • Beza Guru dengan Cikgu
 • Bentuk Penggandaan dalam Bahasa Melayu Brunei
 • Gandaan Menyaling
 • Kata Majmuk dalam Bahasa Melayu Brunei
 • Kelewahan dalam Ayat
 • (Kolumnis) Mari Belajar Dialek Kedayan Bahagian 1
 • Parambahan Brunei

rb17.png
RIAK BAHASA BILANGAN 17

Keluaran           :           Januari – Jun 2016

Tahun Terbit     :           2016


Kandungan     
 • Fonetik Vokal Dialek Kedayan
 • Kepupusan Bahasa Minoriti Brunei
 • Penggunaan Kata Awalan Asing
 • Penggunaan Kata Jamak
 • (Kolumnis) Mari Belajar Bahasa Dusun Bahagian 7
 • Sekilas Info Unit Peristilahan: Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

rb16.png
RIAK BAHASA BILANGAN 16

Keluaran           :           Julai – Disember 2015

Tahun Terbit     :           2015


Kandungan     
 • Beza Negara dan Negeri
 • Ayat Perintah
 • Ramai atau Banyak
 • 'Kita' vs. 'Kau'
 • (Kolumnis) Mari Belajar Bahasa Dusun Bahagian 6
 • Sekilas Info Unit Pelaksanaan Bahasa dan Unit Jawi: Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

rb15.png
RIAK BAHASA BILANGAN 15

Keluaran           :           Januari – Jun 2015

Tahun Terbit     :           2015


Kandungan     
 • 'Bah': Kata Setuju atau Sebaliknya?
 • Penggunaan Vokal e-Pepet dan e-Taling
 • Istilah Potluck – Juadah Bawaan
 • Reka Bentuk atau Reka Letak
 • Definisi Kata 'Arah' dalam Bahasa Melayu Brunei
 • Frasa 'Ulang-Alik' dan 'Pergi Balik'
 • (Kolumnis) Mari Belajar Bahasa Dusun Bahagian 5
 • Sekilas Info Unit Penyelidikan dan Kegiatan, Dewan Bahasa dan Pustaka

rb14.png
RIAK BAHASA BILANGAN 14


Keluaran           :           Julai – Disember 2014

Tahun Terbit     :           2014


Kandungan     
 • Julat Makna bagi Kata 'Bilangan'
 • Rasmi dan Resmi
 • Kata Serapan
 • Imbuhan Awalan Pe- dalam Pen- dan Awalan Pe-
 • Laris Apakah Lawannya?
 • Perkataan Hampir Sama Bunyi
 • (Kolumnis) Mari Belajar Bahasa Dusun Bahagian 4
 • Sekilas Info Unit Penterjemahan, Dewan Bahasa dan Pustaka

rb13.png
RIAK BAHASA BILANGAN 13

Keluaran           :           Januari – Jun 2014

Tahun Terbit     :           2014


Kandungan     
 • Kelewahan Bahasa Sehari-hari
 • Istilah Pelancongan
 • Kegramataisan Kata Hubung 'Dan' dan 'Tetapi' dalam Wacana
 • Jawaban dan Jawapan
 • Intonasi
 • "Sate", bukan "Satay"
 • (Kolumnis) Mari Belajar Bahasa Dusun Bahagian 3
 • Sekilas Info Unit Perkamusan, Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

rb12.png
RIAK BAHASA BILANGAN 12

Keluaran           :           Julai – Disember 2013

Tahun Terbit     :           2013


Kandungan     

 

 • Siapa Ketua, Mana Kepala?
 • Bola Sepak vs Sepak Bola
 • Penggunaan Bahasa Latin dalam Istilah Undang-Undang
 • Kata Emotif
 • Kesalahan Penggunaan Kata 'di'
 • Kolumnis Mari Belajar Bahasa Dusun Bahagian 2
 • Cintaku Tertinggal di DBP


BUKU MINI

ONOMATOPEIA.png
DIREKTORI JAWATAN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Tahun Terbit     :           2021 

Sempena Sambutan Bulan Bahasa 2021 

Negara Brunei Darussalam Edisi Ke-8


ONOMATOPEIA.png
BUKU MINI JAWI

Tahun Terbit     :           2020 

Sempena Sambutan Bulan Bahasa 2020 

Negara Brunei Darussalam Edisi Ke-7


ONOMATOPEIA.png
ONOMATOPEIA

Tahun Terbit     :           2019

Sempena Sambutan Bulan Bahasa 2019

Negara Brunei Darussalam Edisi Ke-5

BAHASA MUDAH PELANCONGAN (EASY LANGUAGE FOR TOURISTS).png
BAHASA MUDAH PELANCONGAN
(EASY LANGUAGE FOR TOURISTS)

BUKU MINI PANDUAN BAHASA MELAYU DIALEK 7 PUAK.png
BUKU MINI PANDUAN BAHASA MELAYU DIALEK 7 PUAK

Tahun Terbit     :           2017

Sempena Sambutan Bulan Bahasa 2017

Negara Brunei Darussalam Edisi Ke-3


BUKU PANDUAN MINI BAHASA MELAYU.png
BUKU PANDUAN MINI BAHASA MELAYU


Tahun Terbit     :           2016

Sempena Sambutan Bulan Bahasa 2016

Negara Brunei Darussalam Edisi Ke-2


BUKU PANDUAN MINI BAHASA MELAYU15.png
BUKU PANDUAN MINI BAHASA MELAYU

Tahun Terbit     :           2015

Sempena Sambutan Bulan Bahasa 2015

Negara Brunei Darussalam Edisi Ke-1BUKU PANDUAN

PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DALAM PERKHIDMATAN AWAM.png
PENGGUNAAN BAHASA MELAYU DALAM PERKHIDMATAN AWAM


Tahun Terbit     :           2016

Sempena Sambutan Bulan Bahasa 2016

Negara Brunei Darussalam Edisi Ke-1


BAHASA MELAYU DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.png
BAHASA MELAYU DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Tahun Terbit     :           2017

Sempena Sambutan Bulan Bahasa 2016

Negara Brunei Darussalam Edisi Ke-2


BAHASA MELAYU DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM FASA KE-2.png
BAHASA MELAYU DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM FASA KE-2


Tahun Terbit     :           2018

Sempena Sambutan Bulan Bahasa 2018

Negara Brunei Darussalam Edisi Ke-3

pm13.png
PANDUAN MUDAH PENGGUNAAN BAHASA MELAYU

Tahun Terbit     :           2013
pm15.png
PANDUAN MUDAH PENGGUNAAN BAHASA MELAYU
Tahun Terbit     :           2015
PAMERAN JEJAK SENI BINA ISLAM.png

PAMERAN JEJAK SENI BINA ISLAM BANDAR SERI BEGAWAN

BANDAR SERI BEGAWAN TRAIL OF ISLAMIC ARCHITECTURE EXHIBITION

(COFFEE TABLE BOOK)


UTAMAKANLAH BAHASA MELAYU.png
UTAMAKANLAH BAHASA MELAYU

Tahun Terbit     :           2012 dan 2018