Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKhidmat Penerbitan

PERKHIDMATAN PENERBITAN

 

BILPERKHIDMATANKETERANGAN PERKHIDMATAN
1.     Khidmat Profesionalisme Penerbitan Buku

Mengenakan caj khidmat professionalisme bagi penerbitan buku sejumlah BND300.00 kepada penulis bagi kos cetak buku yang dibiayai oleh penulis.

 

2.     Penjualan lesen penerbitan buku untuk tujuan komersial

§  Penjualan lesen penerbitan buku untuk tujuan komersial khusus untuk buku DBP yang diterbitkan oleh pihak kedua atau ejennya, dan buku ini dijual.

 

§  Lesen penerbitan dikenakan 10% daripada jumlah keseluruhan buku dicetak dan harga jual.

 

3.     Penjualan lesen karya mengikut genre untuk diterjemah dan diterbitkan

§  Penjualan lesen karya mengikut genre untuk diterjemah dan diterbitkan khusus untuk buku DBP yang diterjemah dan diterbitkan oleh pihak kedua atau ejennya

 

§  Bayaran lesen dikenakan secara flat rate mengikut pengkategorian buku, iaitu 70% untuk hasil kerajaan dan 30% untuk royalti penulis.

 

​4. 
Penjualan lesen penerbitan karya yang diterbitkan dalam jurnal
​Penjualan lesen penerbitan karya yang diterbitkan dalam jurnal khusus bagi kumpulan artikel perseorangan yang diterbitkan dalam jurnal terbitan DBP yang akan diterbitkan semula dalam bentuk buku oleh pihak kedua atau ejennya.
​5.  
Khidmat Konsultasi Kepakaran

§  Khidmat konsultasi kepakaran khusus bagi semakan Bahasa Melayu Brunei, Leksikografi, Tulisan Jawi dan Terjemahan

 

§  Caj perkhidmatan dikenakan sebanyak BND500.00 (Lima Ratus Dolar Brunei) berdasarkan kiraan peratus berikut:


6. 
Khidmat Penerbitan Biaya Sendiri

Bayaran Khidmat Penerbitan dikenakan sebanyak $300.00. Rincian peraturan Bayaran Khidmat Penerbitan berdasarkan khidmat profesional yang diberikan adalah seperti yang berikut:

  1. Penilaian – 10%
  2. Editorial / Penyuntingan – 40%
  3. Atur Huruf / ISBN / Barcode  - 10%
  4. Penyemakan – 10%
  5. Reka Bentuk Hiasan Kulit Luar – 20%
  6. Penentuan Tawaran Sebut Harga – 10%