Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBilik Bacaan

BILIK BACAAN DAN RUJUKAN

Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan melalui Cawangan Dokumentasi dan Arkib menyediakan perkhidmatan Bilik Bacaan dan Rujukan bagi pegawai dan kakitangan Dewan Bahasa dan Pustaka, penjawat awam/penyelidik dari kementerian dan jabatan kerajaan, mahasiswa dari Institusi Pengajian Tinggi yang ingin membuat penyelidikan.

Waktu Dibuka

HariMasa

 

 

Isnin-Khamis & Sabtu

 


8.00 - 11.30 pagi

 

 

1.45 – 3.30 petang

 

 

Koleksi (Bahan-Bahan Arkib) 

 • Manuskrip lama
 • Buku
 • Majalah
 • Jurnal
 • Surat khabar (Pelita Brunei, Media Permata, Borneo Bulletin, Berita Harian, Utusan Malaysia dari tahun 2017)
 • Risalah
 • Kertas kerja
 • Himpunan artikel
 • Mikrofilem
 • Pita rakaman

 

Peraturan Penggunaan dan Peminjaman

 1. Bilik Bacaan dan Rujukan hanya boleh digunakan oleh:
  • Pegawai dan kakitangan Dewan Bahasa dan Pustaka
  • Penjawat awam atau penyelidik dari kementerian dan jabatan
  • Mahasiswa Institusi Pengajian Tinggi
 2. Pengguna yang terdiri daripada penjawat awam/penyelidik dan mahasiswa hendaklah memohon kebenaran secara bersurat kepada Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka terlebih dahulu untuk membuat rujukan penyelidikan di Bilik Bacaan dan Rujukan.
 3. Peminjaman bahan di Bilik Bacaan dan Rujukan hanya dibenarkan kepada pegawai dan kakitangan Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja dengan mengisi Borang Peminjaman dengan lengkap.
 4. Penjawat awam/penyelidik dan mahasiswa tidak dibenarkan membuat peminjaman. Bahan-bahan arkib hanya boleh dirujuk di Bilik Bacaan dan Rujukan sahaja.
 5. Segala bahan-bahan arkib yang ingin dirujuk hendaklah dimaklumkan terlebih dahulu kepada Penolong Penyelia Arkib atau Pembantu Arkib.
 6. Penolong Penyelia Arkib atau Pembantu Arkib sahaja yang akan mengambil bahan-bahan arkib yang hendak dipinjam atau digunakan.
 7. Dilarang menulis atau menanda pada bahan-bahan arkib yang digunakan.
 8. Bahan-bahan arkib hendaklah digunakan dengan cermat dan teliti. Keselamatan bahan-bahan arkib hendaklah dijaga dengan baik. Sebarang kerosakan atau kehilangan semasa menggunakan adalah menjadi tanggungjawab awda. Jika terjadi kehilangan dan kerosakan, akan dikenakan tindakan undang-undang dan boleh dituntut ganti rugi.
 9. Membuat sebarang salinan dalam apa jua bentuk adalah tidak dibenarkan dan jika memerlukan, mestilah mendapatkan kebenaran dan pengawasan daripada Penolong Penyelia Arkib atau Pembantu Arkib.
 10. Bagi penyelidikan manuskrip lama, hendaklah menyediakan sendiri kelengkapan seperti sarung tangan, penutup mulut dan hidung, serta kanta pembesar.
 11. Hendaklah menyerahkan kembali bahan-bahan arkib yang digunakan kepada Penolong Penyelia Arkib atau Pembantu Arkib di kaunter.
 12. Sebarang masalah yang timbul hendaklah dikemukakan kepada Penolong Penyelia Arkib atau Pembantu Arkib.
 13. Hendaklah memakai pakaian sopan.
 14. Tidak dibenarkan makan, minum, merokok dan membuat bising.
 15. Untuk keterangan lanjut:

Bilik Bacaan dan Rujukan
Cawangan Dokumentasi dan Arkib
Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan
Tingkat 2, Dewan Bahasa dan Pustaka
Jalan Pembangunan, Lapangan Terbang Lama
Berakas BB3510
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673 2382511 Sambungan 149