Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMajlis Sastera Asia Tenggara (Mastera)

PENDAHULUAN

 

Apabila Deklarasi Majlis Sastera Asia Tenggara (Mastera) (dirujuk selepas ini sebagai Deklarasi Mastera 1995) ditandatangani oleh wakil-wakil organisasi kerjaan dan Pemerintah, serta disaksikan masyarakat dari sebahagian Negara Asia Tenggara; Negara Brunei Darussalam, melalui Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Brunei: Negara Indonesia, oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; dan Negara Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia (juga sebagai pencetus gagasan), pada 25 Ogos 1995 di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, maka bermulakan muafakat kerjasama serantau bersepadu bagi usaha dan upaya pemartabatan bahasa dan persuratan Melayu serantau, yang sekaligus menandai kerjasama pemartabatannya ke peringkat serwajagat, lebih mendunia, iaitu ke persada antarabangsa, melampaui dunia Melayu. 

Muafakat tiga Negara pendiri yang bersejarah, dan sangat signifikan ini disaksikan wakil-wakil Negara yang turut terlibar dalam forum kerjasama serantau ini, iiatu Dr. Nagasura T. Mandale (Filipina), Haji Almuddin Hashim (Singapura), Cik Nurreyan Saleh (Thailand) dan Dr. Pham Duc Thanh (Vietnam). 

 

Muafakat tiga Negara ini bertujuan:

  1. merapatkan hubungan, pengertian dan kerjasama kesusasteraan bagi memajukan dan mengembangkan kesusasteraan Melayu/Indonesia kea rah menjadikan warha sastera dunia yang berwibawa;
  2. Menyelaraskan kegiatan dan penyelidikan kesusasteraan Melayu/Indonesia secara terpadu;
  3. Mengusahakan peluang-peluang bersama untuk para sasterawan memajukan bakat, penterjemahan, penerbitan dan pengiktirafan terhadap pencapaian mutu ciptaan sastera;
  4. memantapkan penyebaran dan penggunaan bahasa Melayu/Indonesia sebagai wahana komunikasi, media ilmu pengetahuan dan media pengucapan seni ke peringkat serantau dan antarabangsa;
  5. melaksanakan segala butiran yang terkandung dalam piagam Majlis.

PENGHARGAAN SASTERAWAN MUDA MASTERA

Penghargaan Sasterawan Muda Mastera

Penghargaan Sasterawan Muda Mastera ini asalnya ditujukan kepada alumni Peserta Program Penulisan Kreatif (puisi, cerpen, drama, dan esei) yang dilaksanakan oleh Mastera Indonesia sejak tahun 2005 lalu. Kini penghargaan itu diperluas sasarannya, iaitu sastrawan muda dengan harapan dapat memotivasi kreativiti dan peningkatan mutu karya sastra berbahasa Indonesia/Melayu di kawasan Asia Tenggara yang bergabung dalam Majlis Sastera Asia Tengara (Mastera). Hadiah ini diberikan tiga tahun sekali, iaitu ssat Mastera Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Mastera.

          Tujuan penghargaan ini diberikan kepada sasterawan muda yang didasari oleh semangat untuk membina dan mengembangkan tradisi sastera Indonesia/Melayu menuju dunia kesasteraan antarabangsa. Penghargaan ini diberikan kepada sasterawan yang telah menunjukkan kesetiaan berkarya dan kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan di negeri masing-masing.

 

Penghargaan Sastrawan Muda Mastera
Tahun NegaraPenerima

 

2005

Brunei DarussalamHaji Saidi Haji Ahmad
IndonesiaAsma Nadia
MalaysiaFaisal Tehrani

 

2008

Brunei Darussalamnurfik Brunei
IndonesiaAyu Utami
MalaysiaSiti Jasmina Ibrahim

 

2010

Brunei DarussalamPuasha
IndonesiaJoni Ariadinata
MalaysiaS.M. Zakir

 

2013

Brunei DarussalamA.R. Romzi
IndonesiaTia Setiadi
MalaysiaRahimidin Zahari
SingapuraNoor Hasnah Adam
2017Brunei DarussalamNurhamizah Samihon
IndonesiaNorman Erikson Pasaribu
MalaysiaNisah Haron
SingapuraHassan Hasaa'ree Ali

 

 

HADIAH TERJEMAHAN MASTERA

Majlis Sastera Asia Tenggara (Mastera) ditubuhkan dengan tujuan merapatkan hubungan, pengertian dan kerjasama kesusasteraan negara-negara anggota dalam usaha memajukan dan mengembangkan kesusasteraan Melayu/Indonesia ke arah menjadi warga sastera dunia yang berwibawa. Dalam usaha memajukan dan mengembangkan kesusasteraan Melayu/Indonesia, Mastera telah sepakat melaksanakan satu projek berbentuk pengiktirafan/anugerah iaitu Hadiah Terjemahan Mastera.

 

Hadiah Terjemahan Mastera adalah peraduan penterjemahan yang dianjurkan oleh Majlis Bahasa Melayu Singapura dan Majlis Sastera Asia Tenggara (Mastera) Singapura dengan kerjasama Mastera Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Peraduan diadakan buat julung kalinya pada tahun 2019 sebagai usaha mengalakkan kegiatan penterjemahan sastera Melayu/Indonesia ke bahasa Inggeris. Genre yang ditetapkan pada tahun ini ialah puisi (sajak).

 

Projek diadakan bagi mencapai salah satu tujuan Mastera antaranya mengusahakan peluang-peluang bersama untuk para sasterawan memajukan bakat, penterjemahan, penerbitan dan pengiktirafan terhadap pencapaian mutu ciptaan sastera.

 

Negara-negara Mastera digalakkan menjalankan peraduan penterjemahan di peringkat negara sebagai satu proses pemilihan karya, yang akan dicalonkan sebagai Penerima Hadiah Terjemahan Mastera, 2019.

 

Tujuan

1.     Mengembangkan karya-karya berbahasa Melayu/Indonesia yang berlatarbelakangkan tradisi, budaya dan nilai Melayu/Indonesia ke peringkat antarabangsa agar dikenali, dibaca dan dikaji oleh dunia luar negara-negara Mastera.

2.     Memberi peluang bersama kepada para sasterawan memajukan bakat, penterjemahan, pengadaptasian, penerbitan, dan pengiktirafan terhadap pencapaian mutu ciptaan sastera.

3.     Mengenal pasti karya-karya sastera Melayu/Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Inggeris dan bermutu yang dihasilkan di Negara Anggota Mastera.

4.     Mengenal pasti dan membangunkan bakat dalam bidang penterjemahan karya-karya sastera Asia Tenggara (yang berbahasa Melayu).

5.     Memberi pengiktirafan bertaraf rantau terhadap karya-karya terjemahan yang bermutu.

 

 

Kriteria Penilaian dan Kelayakan

Terjemahan Karya Sastera Kreatif.

                I.         Mutu penterjemahan dan kesetiaan pada teks asli.

               II.         Estetika karya.

              III.         Inovasi dalam kreativiti.

 

Hadiah

·       Wang tunai bernilai S$3,000.00 (Tiga Ribu Dolar Singapura)

·       Sijil Penghargaan diberikan kepada setiap karya yang terbaik dari setiap negara anggota.

 

 

SENARAI PENERIMA HADIAH TERJEMAHAN MASTERA
BIL

HADIAH TERJEMAHAN MASTERA

[PENANGGUNGJAWAB MASTERA SINGAPURA]

 

 

GENRE

TAHUN
​1.

 Abdul Baaqi bin Haji Abdul Hisab

Brunei Darussalam

 

    Sajak

 

2019

2.      

Kahar Dwi Prihartanto

Indonesia

 

3.      

Encik Ahmad Nazri bin Abdullah

Malaysia

 

4.      

Puan Nur El-Huda binti Jaffar

Singapura