Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDirektori

NOMBOR TALIAN DBP

TEL: +673 2382511

FAX: +673 2381817

EMAIL: pengarahdbp@dbp.gov.bn

            dbpkkbs@dbp.gov.bn

 

Bahagian-Bahagian

 

Pengarah

100

Kerani Sulit

104

Penolong Kerani Sulit

103

 

B1 PENTADBIRAN DAN OPERASI

KETUA BAHAGIAN

112/146

PENTADBIRAN

108

KEWANGAN

115/118

IT

195/196

STOR

216/218

 

B2 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

KETUA BAHAGIAN

129

PENOLONG KB PERISTILAHAN

330

STAF

158/159/160

PENOLONG KB PENTERJEMAHAN

132

STAF

130/131/133/134

PENOLONG KB PERKAMUSAN

156

STAF

152/154/157

PENOLONG KB JAWI

127

STAF

116/126

 

B3 SASTERA DAN MAJALAH

KETUA BAHAGIAN

136

UNIT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SASTERA

PENOLONG KB/KETUA UNIT

137

KETUA CAWANGAN

192

EDITOR

167

KERANI

191

UNIT MAJALAH DEWASA

PENOLONG KB/KETUA UNIT

 

KETUA CAWANGAN

 

EDITOR

 

KERANI

 

UNIT MAJALAH KANAK-KANAK DAN REMAJA

PENOLONG KB/KETUA UNIT

 

KETUA CAWANGAN

 

EDITOR

 

KERANI

 

 

 

 

B4 PENERBITAN DAN PEMASARAN

KETUA BAHAGIAN

175

PENOLONG KB

198

KETUA UNIT RAMPAIAN

180

STAF UNIT RAMPAIAN

176/182/184

KETUA UNIT BUKU

206

STAF UNIT BUKU

204/205

KETUA UNIT MAJALAH

212

STAF UNIT MAJALAH

201

STAF UNIT PENYEMAK

202/208

STAF UNIT PEMASARAN

199/200/203

URUS SETIA PBB

176/182

 

B5 PERANCANGAN BUKU

KETUA BAHAGIAN

181

PENOLONG KB ILMIAH DAN SASTERA

177

STAF

179/189/193/197

PENOLONG KB UMUM DAN KANAK-KANAK

186

STAF

179/187/189/193

KERANI

183

 

B6 PERPUSTAKAAN

UNIT PENTADBIRAN, PENGURUSAN DAN IT

OPERATOR

2235501/2/3/4

KETUA UNIT

109

STAF

110/113/114

UNIT IT DAN DIGITASI

KETUA UNIT/STAF

888

UNIT PEMULIHARAAN

KETUA UNIT

101

STAF

103/104

UNIT PEMINJAMAN, PENGGUNA DAN PROMOSI

KETUA UNIT

124

KAUNTER

126

STAF

121/123/124/126

UNIT RUJUKAN UMUM DAN MAKLUMAT

KAUNTER

201

KAUNTER

126

STAF

206/207/228

UNIT RUJUKAN BRUNEIANA

KETUA UNIT

300

STAF

300/303/308

UNIT PEROLEHAN

KETUA UNIT

401

STAF

402/403/404/405

UNIT KATALOG

KETUA UNIT

412

STAF

407/410

UNIT INDEKS, BIBLIOGRAFI DAN PENERBITAN

KETUA UNIT

509

STAF

505/506/507/508/511

UNIT PENYELIDIKAN DAN PERKEMBANGAN

KETUA UNIT/STAF

504

URUS SETIA KMBM

109/124/401/504/509

CAWANGAN

PERPUSTAKAAN SERIA

3222131

PERPUSTAKAAN PANDAN

3337049

PERPUSTAKAAN KUALA BELAIT

3331682

PERPUSTAKAAN TUTONG

4221395

UNIT AKTA PENYERAHAN BAHAN

4222529

PERPUSTAKAAN TEMBURONG

5221281

PERPUSTAKAAN LAMBAK

2391637

PERPUSTAKAAN MUARA

2770787

PERPUSTAKAAN SENGKURONG

2671384

PUSAT MASYARAKAT BESTARI RIMBA

2420453

B7 PENYELIDIKAN, DOKUMENTASI DAN PENGIKTIRAFAN

KETUA BAHAGIAN/KETUA EDITOR JURNAL BERIGA

146

UNIT PENGIKTIRAFAN

PENOLONG KB/ TIMBALAN KETUA EDITOR JURNAL BERIGA / KETUA UNIT PENGIKTIRAFAN

221

UNIT PENYELIDIKAN

KETUA UNIT

172

CAWANGAN PENYELIDIKAN BAHASA

STAF

168/171

CAWANGAN PEYELIDIKAN SASTERA

STAF

150/151

UNIT DOKUMENTASI

KETUA UNIT/ EDITOR JURNAL BERIGA

148

STAF

148

B8 SENI LUKIS DAN REKA BENTUK

KETUA BAHAGIAN

122

STAF

123/124