Skip Ribbon Commands
Skip to main content

latest Announcement

Manage PermissionsManage Permissions
Pertandingan Mereka Bentuk Poster Digital
12 Dec 2020

‚ÄčAssalamualaikum dan Salam Sejahtera

Dengan hormat sukacita memaklumkan bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Bahagian Perpustakaan sedang menganjurkan Pertandingan Mereka Bentuk Poster Digital yang bertemakan Temburong Permata Hijau.

Pertandingan ini dibukakan kanak-kanak yang berumur di antara 9-11 tahun, rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam.

Tarikh akhir menghantar penyertaan adalah pada 18 Januari 2021 melalui e-mel ke alamat perpustakaan.bsb@dbp.gov.bn. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang bit.ly/dbpposterdigitalhijau atau dengan menghubungi ditalian 2235501 sambungan 504 atau melalui hotline +673 8266880.


Dewan Bahasa dan Pustaka Bahagian Perpustakaan Laman Sesawang: www.librarybrunei.gov.bn/library/dbp Instagram: @dbplibrarybsb Telefon: +673 2235501

Attachments