Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
KURSUS SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU DAN ASAS TATABAHASA

22 – 23 September 2020

Kursus Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu dan Asas Tatabahasa telah diadakan selama dua hari bertempat di Tingkat 2, RBC Head Office Gadong pada 22 – 23 September 2020. Seramai 17 orang kakitangan Royal Brunei Catering (RBC) mengikuti kursus tersebut. Kursus ini dibimbing oleh Yang Mulia Puan Hajah Annisa binti Haji Moksin, Pegawai Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Dalam kursus tersebut, peserta dibimbing tentang sistem ejaan bahasa Melayu serta asas tatabahasa dengan betul. Di samping itu juga, peserta turut diberikan beberapa aktiviti bagi menguji pemahaman mereka.

Attachments
Created at 10/1/2020 9:26 AM by Masni Binti Moktal
Last modified at 10/6/2020 10:05 AM by Nor Rafidah binti Hj Mokhtar