Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
Pertemuan Sasterawan Brunei Ke-7 (PSB VII)

Khamis, 28 November 2019 – Majlis Perasmian PSB VII disempurnakan oleh Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. 

Majlis diselajurkan dengan pelancaran tiga buah buku terbaharu terbitan DBP dan Penyampaian Anugerah Penulis Asia Tenggara (S.E.A. Write Award) kepada Yang Mulia Awang Haji Jamaluddin bin Aspar (Maya Brunei), Penerima Anugerah bagi tahun 2016 dengan karya terpilih, iaitu Kumpulan Puisi Burung-burung Terbang Lagi.
Attachments
Created at 12/19/2019 10:52 AM by Nor Rafidah binti Hj Mokhtar
Last modified at 12/19/2019 5:02 PM by Nor Rafidah binti Hj Mokhtar