Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
MAJLIS MAULIDUR RASUL

TUTONG, Rabu, 6 November 2019 - Rombongan dari DBP bersama Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selesai Majlis Zikir Maulidur Rasul di Masjid Kampung Bukit Panggal, Daerah Tutong.

rombongan.png

Attachments
Created at 8/5/2019 10:56 AM by Lee Chin Foo
Last modified at 11/26/2019 3:44 PM by Muhammad Zulfadhli Bin Hj Abd Hamid