Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Announcements

Manage PermissionsManage Permissions
Penyertaan Pertandingan Pidato Kebangsaan Tutup 6 Mac

Oleh : Dk. Siti Redzaimi Pg. Haji Ahmad \ Infografik : Ihsan Dewan Bahasa dan Pustaka

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 18 Februari. - Dewan Bahasa dan Pustaka akan mengadakan Pertandingan Pidato Kebangsaan Brunei Darussalam sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-37 Tahun 2021.

Penyertaan dibukakan kepada belia, berumur 17 hingga 27 tahun, bagi Warganegara dan Penduduk Tetap Brunei Darussalam, sama ada belia berbangsa Melayu atau bukan Melayu.

Semasa pertandingan itu nanti, para peserta hanya dibenarkan untuk menggunakan Bahasa Melayu baku / standard dalam menyampaikan pidato dan diberi masa di antara lapan ke 10 minit (8 hingga 10 minit) untuk berpidato.

Idea dan struktur pidato hendaklah hasil karya sendiri dan mempunyai data yang dapat disandarkan bagi menyokong hujah.

Borang boleh diperoleh, di Kaunter Pertanyaan, Aras Bawah, DBP Berakas; Urus Setia, Tingkat 2, Unit Peristilahan, Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, DBP Berakas; atau boleh memuat turun melalui laman sesawang : 'www.dbp.gov.bn'; atau imbasan Kod QR yang tertera di infografik.

Peserta yang ingin menyertai pertandingan berkenaan, hendaklah menghantar borang penyertaan yang lengkap diisi, sebelum tarikh tutup penyertaan, pada Sabtu, 6 Mac 2021.

Penganjur berhak menarik balik penyertaan yang tidak menepati syarat dan tidak bersesuaian dengan peraturan pertandingan.

Sebarang kritikan atau menyentuh isu sensitif berkaitan agama, bangsa, ras dan kebudayaan atau terhadap keperibadian seseorang, termasuk menggunakan bahasa yang kurang sopan adalah dilarang. Kesalahan ini akan menyebabkan markah adab dipotong.

Peserta pidato dikehendaki memakai pakaian seragam sekolah atau pakaian bersesuaian bagi menyokong pidato yang ingin disampaikan.

Untuk maklumat lanjut, bolehlah menghubungi +673 2382511 sambungan 155 atau 159 atau 160 atau e-mel ke 'ppkbd2021@gmail.com'.

Dipetik daripada Pelita Brunei

Attachments
Created at 2/20/2021 2:27 PM by Nisbah Binti Hj Merusin
Last modified at 2/20/2021 2:27 PM by Nisbah Binti Hj Merusin