The Government of Brunei Darussalam


 

Sejarah Rengkas

Dasar Penubuhan

 Maklumbalas

 Cari Maklumat

 Majalah dan Jurnal Terbitan DBP

 

 

 

 

 

 

Struktur Bahagian

Struktur organisasi Dewan Bahasa dan Pustaka direncanakan berdasarkan keperluan dan kehendak perkembangan masa kini. Pada masa ini Dewan Bahasa dan Pustaka mempunyai sepuloh bahagian dan empat urus setia seperti berikut:

   Bahagian Bahasa

   Bahagian Sastera

   Bahagian Majalah

   Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi

   Bahagian Perancangan Buku

   Bahagian Perpustakaan

   Bahagian  Penerbitan

   Bahagian Seni Lukis dan Reka Bentuk

   Bahagian Pentadbiran

   Bahagian Perkhidmatan Bangunan dan Teknik

   Bahangian Latihan

   Bahagian Teknologi Maklumat

   Bahagian Seranta dan Perhubungan     

     Awam

 
 


|| Sejarah Ringkas  | Dasar Penubuhan | Carta Organisasi | Maklumbalas  | Cari Maklumat ||
|| Kalendar Tahunan | Aktiviti ||
|| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts | Related Sites ||