Borang Pesta Buku Brunei 2006

 

BORANG PENYERTAAN

Sila penuhkan borang ini dan kembalikan bersama bayaran tidak lewat  21 Januari 2006 bersamaan 28 Zulkaedah 1427.

Nama Jabatan/Syarikat/Pertubuhan (huruf besar):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Nama Penguru / Wakil (huruf  besar):

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

 

Alamat:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Telefon:  _____________________________    Faks: ____________________________

Alamat E-mel:      

________________________________________________________________________

 Jenis Perniagaan:

________________________________________________________________________

 Jumlah Gerai Dikehendaki:

__________________________________________ @B$1,000.00                        

Nombor Draf Bank:  ______________________________________________________

Jumlah:   ________________________________________________________________

Kami bersetuju dengan syarat dan peraturan Pesta Buku Brunei
2006
seperti yang tercatat dalam risalah.

  

Nama dan Tanda Tangan Pemohon:

_________________________________________                                         

(                                                                      )

 Cop Syarikat:

 Tarikh:   ___________________________

 

 

Sila klik ke Syarat dan Peraturan

 


|| Sejarah Ringkas | Latarbelakang | Peranan & Program | Struktur | Maklumbalas ||
|| Kalendar Tahunan | Aktiviti ||
|| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts | Related Sites ||