The Government of Brunei Darussalam

 

KEGIATAN 2006

 

BIL KEGIATAN TEMPAT BULAN TETAMU KEHORMAT
1 SIDANG KE-11 MASTERA (HOTEL) NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 12-14 MAC 2006 MENTERI KKBS
2 SEMINAR BAHASA DAN SASTERA DBP 15-16 MAC 2006 MENTERI KKBS
3 ANUGERAH SATERA MASTERA DBP 14 MAC 2006 MENTERI KKBS
4 BIMBINGAN PENULIS MUDA (NOVEL) DBP APRIL 2006 PENGARAH DBP
5 MAJLIS PENYAMPSIAN HADIAH MENULIS ESEI SASTERA DBP OGOS SUT KKBS /  PENGARAH DBP
6 PERADUAN MENULIS NOVEL 45 TAHUN PENUBUHAN DBP (PELANCARAN) DBP OGOS 2006 SUT KKBS /  PENGARAH DBP
7 KULIAH SASTERA BANDINGAN X DBP SEPT / OKT 2006 PENGARAH DBP
8 BICARA BUKU SASTERA DBP SEPANJANG TAHUN 2006 PENGARAH DBP
9 BACA PUISI ISLAM DBP SEPTERMBER 2006 PENGARAH DBP
10 TETAMU DBP DBP DISEMBER 2006 MENTERI /  TIM. MENTERI / SUT KKBS
11 DIALOG BERSAMA KELAB SASTERA SEKOLAH DBP / SEKOLAH MENENGAH SEPANJANG TAHUN 2006 PENGETUA SEKOLAH /  PENGARAH DBP
12 PERTEMUAN BERSAMA PENULIS TANAH AIR DBP DUA BULAN SEKALI PENGARAH DBP
13 Kegiatan/aktiviti Bahagian Peherbitan bagi tahun 2006 antaranya Majlis Penyampaian Hadiah Peraduar Menulis Novel Remaja Sempena 45 tahun Bahasa Melayu Dalam PerlemtBagaan Negara Brunei Darussalam cadangan tarikh mengadakan akhir Mac 2006, kegiatan lazim seperti Majlis Menandatangani Memorandum Perjanjian Dengan Penulis Dan Majlis Pelancaran Buku Umum Terbitan DBP.      

 

 

 

 


|| Sejarah Ringkas  | Dasar Penubuhan | Struktur |
 Carta Organisasi  | Maklumbalas ||
|| Kalendar Tahunan | Aktiviti ||
|| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts | Related Sites ||